43. slovenské a české endoskopické dny 2022


Publikováno dne 13.7.2021 | Autor PhDr. Martina Pfeiferová

Endoskopická sekcia Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a Endoskopická sekce České gastroenterologické společnosti ČLS JEP Vás zve na 43. slovenské a české endoskopické dny 2022, které se uskuteční ve dne 2. – 3. června 2022 v Trenčíně