Aktualizace stránek www.endoskopiste.cz


Publikováno dne 13.5.2024 | Autor PhDr. Martina Pfeiferová

Webové stránky Endoskopické sekce ČGS byly aktualizovány a poskytují užitečné zdroje a odkazy pro digestivní endoskopii v národním i mezinárodním kontextu.