Biopsie klíčovou dírkou


Publikováno dne 27.3.2013 | Autor Ondřej Urban

Terapie a prognóza submukózních nádorů a především gastrointestinálních stromálních tumorů (GIST) horního GITu závisí na jejích správné diagnostice, která spočívá v histologickém a imunohistochemickém vyšetření. Tato vyšetření nejsou při klasické klešťové biopsii, odebrané při gastroskopií možná. Proto je nutná invazivní či „hluboká“ biopsie (deep biopsy), která se většinou provádí pod EUS navigací (EUS-FNA, EUS –TCB).

Další možností „hluboké“ biopsie je takzvaná biopsie kličovou dírkou: Key-hole biopsy (KHB). Jde o biopsii pod zrakovou kontrolou, bez EUS navigace, při které se vytvoří “klíčová dírka” na sliznici překrývající submukózní nádor a následně se provede hluboká klešťová biopsie.Tato metoda přestavuje dle naších zkušeností alternativu, která umožňuje bezpečnou histologickou a imunohistochemickou diagnostiku submukózních nádorů. V případě GIST pak dokonce umožňuje (orientačně) stanovit předoperačně mitotický index.

Níže jsou uvedeny obrázky, ilustrující postup při KHB submukózních nádorů horního GITu, především žaludku.

Je ale nutno připomenout:

1. Při endoskopickém (gastroskopickém) podezřením na submukózní tumor a před provedením KHB je lepší provést EUS vyšetření, které slouží jednat k verifikaci tumoru a také k vyloučení submukózních cévních formací(varixů). EUS rozvněž ukáže, z jaké vrstvy vychází tumor.

2. Před provedením KHB je absolutně nezbytné vyšetřit koagulační parametry (INR < 1,3) a krevní obraz (Trombocyty > 100000)

3. U rizikových pacientů je třeba podat ATB profylaxi před výkonem

Postup při KHB:

Incize sliznice jehlovým nožem 5F (délka 5mm) – obrázky 1-3

Zanoření bioptických kleští do incize (“klíčové dírky”) s následujícím odběrem tkáňových vzorků – obrázky 4-8

Po dostatečném odběru vzorků se incize preventivně ošetří endoklipy – obrázky 9-10

Po výkonu je pacient observován minimálně 24h na standardním gastroenterologickém či chirurgickém oddělení. Je nutno moinitoirovat základní funkce a kontrolovat KO a CRP.

Tkáňová diagnostika: Odebrané vzorky (velikosti do 3-5mm) se uloží do formalínu a pak odešlou na histologické a imunohistochemické vyšetření – obrázky 11-14

Vincent Zoundjiekpon, Michal Štěpán, Ondřej Urban
Centrum péče o zaživací trakt, Vitkovická nemocnice, a.s., Ostrava

Galerie