Kasafírkova cena za rok 2022


Publikováno dne 13.1.2021 | Autor PhDr. Martina Pfeiferová

Rada ES ČGS vyzývá všechny členy ES ČGS k podání přihlášek na 11. ročník Kasafírkovy ceny s finanční dotací 50.000 Kč.

Podmínky pro udělení ceny jsou:

1. První autor původní práce s gastroenterologickou (preferenčně endoskopickou) tématikou v impaktovaném časopise

2. Autor je v době akceptace článků mladší 40 let (do dne 40. narozenin), je členem ES ČGS a pracuje majoritně na českém pracovišti.

3. Hodnocené období (tedy čas definitivní akceptace práce k publikaci) je 1.5.2021 až 30.4.2022.

Termín pro podání návrhů k rukám předsedy ES ČGS prof. MUDr. Stanislava Rejchrta, Ph.D. je do 31.10.2022.