Nový znak ES ČGS


Publikováno dne 19.3.2003 | Autor Petr Vítek

Výbor ESČGS na svém jednání ve čtvrtek 23.2.2012 schválil grafickou podobu nového znaku sekce.

Znak tvoří řez terapeutickým endoskopem, který obkružuje text „Endoskopická sekce České gastroenterologické společnosti“ analogicky jako ve znaku mateřské společnosti. Na návrhu znaku se podíleli členové výboru ESČGS.

Znak bude oficiálně prezentován na 34. Českých a Slovenských endoskopických dnech 14.-15.6. v Hradci Králové. Jeho část, profil endoskopu, pak je součástí designu webových stránek sekce Endoskopiste.cz.