Rada Endoskopické sekce ČGS 2020 – 2024

Předseda

prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.

II.Interní klinika LF UK a FN Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

E-mail: rejchrt@lfhk.cuni.cz
Tel: +420 495833818 
Vědecký sekretář

doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.

II. Interní klinika – gastroenterologická a geriatrická FN a LF UP Olomouc
I. P. Pavlova 6,  779 00Olomouc

E-mail: faltprem@centrum.cz
Tel: + 420 595633265
Člen

doc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.

Klinika hepatogastroenterologie IKEM
Vídeňská 1958/9, 14021 Praha 4-Krč

E-mail: tohu@medicon.cz
Tel: +420 236 051 111
Člen

prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.

II. Interní gastroenterologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

E-mail: marcela.kopacova@fnhk.cz
Tel.: +420 495834240
Člen

prim. MUDr. Vladimír Nosek

Nemocnice Jablonec nad Nisou
Nemocniční 4446, 466 01 Jablonec nad Nisou

e-mail: nosek@nemjbc.cz
Tel.: +420 483 345 111

 
Člen

MUDr. Barbora Pipek

Centrum péče o zažívací trakt
Vítkovická nemocnice, a.s, Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava 3

E-mail: barbora.pipek@seznam.cz
Tel.: +420 595 633 205

 
Člen

prim. MUDr. Petr Vítek, Ph.D.,MBA

Beskydské gastrocentrum, Interní oddělení
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek

E-mail: vitekp@nemfm.cz,  vitek@kolonoskopie.cz
Tel.: +420 558415365