Úspěch screeningového programu kolorektálního karcinomu naráží na omezenou kapacitu endoskopických pracovišť


Publikováno dne 2.7.2015 | Autor Petr Vítek

Screening rakoviny tlustého střeva a konečníku neboli kolorektálního karcinomu

je v současné době pevně zakotven ve zdravotnických systémech mnoha evropských zemí, včetně České republiky. Adresné zvaní osob v rizikovém věku zdravotními pojišťovnami a použití modernějšího typu testu na okultní krvácení zvyšuje počet testovaných osob a zároveň zvyšuje nároky na počty vyšetření ve zdravotnických zařízeních pro screeningovou koloskopii. Podobně jako v jiných zemích Evropy jsou česká koloskopická centra přetížena, čehož důsledkem je nežádoucí prodloužení čekací doby na toto vyšetření.

Česká gastroenterologická společnost považuje za zásadní problém zajištění úhrady screeningové koloskopie nad rámec tzv. paušální platby pro nemocnice a soukromé gastroenterologické praxe.“ Máme informace o tom, že se naši členové setkávají s různými postoji krajských poboček zdravotních pojišťoven. Naším cílem je, aby naši občané měli stejnou příležitost absolvovat včas preventivní koloskopii bez ohledu na bydliště “říká předseda endoskopické sekce České gastroenterologické společnosti prim. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.