Zápis z prvního jednání redakční rady webu Endoskopiste.cz

Seznam přítomných (bez titulů): Petr Vítek, Ondřej Urban, Marcela Kopáčová, Jiří Stehlík, Vladimír Nosek, Marek Řehoř, Tomáš Vaňásek, Ivana Mikoviny Kajzrlíková, Přemysl Falt, Martin Bortlík, Jan Martínek

Omluveni: Stanislav Rejchrt, Jiří Cyrany, Ilja Tachecí, Martin Kliment, Petr Fojtík, Martin Liberda, Vladimír Kojecký, Tomáš Hucl, Jan Šťovíček, Jan Gregar, Filip Závada, Štěpán Suchánek

Projednané body:

1. Odborný obsah: 

Členové rady byli seznámeni s aktuální strukturou webu a strategií další tvorby odborného obsahu. Každý člen rady přispěje nejméně jednou ročně k jím sledované problematice (komentář ke guidelines a podobně). Mimo uvedený termín může kdykoli publikovat aktuální komentář. Odborné informace budou před uveřejněním posuzovat předseda ES ČGS a vědecký sekretář ES ČGS. Každý materiál bude k dispozici k připomínkám členům redakční rady po dobu jednoho týdne. Výzvu k publikaci v daném okruhu odborné problematiky a termíny dodání obdrží jednotliví členové redakční rady v průběhu července a srpna.

2. Seznam workshopů:

Organizátorům endoskopických workshopů z řad členů ES ČGS bude nabídnuta možnost záštity ES ČGS nad jejich akcemi. Tato možnost bude zahrnovat uveřejnění podrobného programu akce na webu a možnost použití loga ES ČGS na pozvánce k akci. Podrobnosti o akci budou zasílány správci webu dva měsíce před akcí.

3. Najdi endoskopistu:

K dispozici je bezplatné uveřejnění členů ES ČGS včetně jejich pracovišť. Na rozdíl od tradičních prezentací, které jsou obvykle vázány na pracoviště, je uvedený seznam vázán na konkrétní osobu lékaře, gastroenterologa – člena ES ČGS. Kromě nemocničního pracoviště je zde možnost uveřejnění kontaktu na privátní ambulanci. Členové redakční rady nabídnou tuto možnost na svých pracovištích.

4. Tiskové zprávy:

Na webu byly uveřejněny první tiskové zprávy, které jsou určeny primárně pro novinářskou obec. Případné návrhy témat pro další tiskové zprávy v budoucnu zašlou členové redakční rady předsedovi ES ČGS a správci webu.

5. Informace pro členy:

V registrované části webu pro členy ES ČGS budou postupně uveřejňovány informované souhlasy s vyšetřeními a podrobné informace o vyšetřeních pro jednotlivé endoskopisty. Bylo navrženo, aby uvedené materiály byly konzultovány s právním oddělením ČLK. Členové redakční rady prověří možnosti použití již vytvořených materiálů ze svých pracovišť pro potřeby členů ES ČGS.

6. Odborné diskusní fórum:

Odborné diskusní fórum s možností vkládání obrázků je již připraveno na webu www.kolonoskopie.cz. Registrovaní uživatelé webu ES ČGS se po přihlášení budou moci do tohoto fóra zapojit. Finální technické detaily propojení obou webů budou dořešeny do konce srpna.

Zapsal: MUDr. Petr Vítek, Ph.D., správce webu

Schválil: MUDr. Ondřej Urban, Ph.D., předseda ES ČGS