Kasafírkova cena za rok 2019

Rada ES ČGS vyzývá všechny členy ES ČGS k podání přihlášek na tradiční, již 9. ročník Kasafírkovy ceny. Podmínky pro udělení ceny jsou: 1. První autor původní práce s gastroenterologickou (preferenčně endoskopickou) tématikou v impaktovaném časopise 2. Autor je v době akceptace článků mladší 40 let (do dne 40. narozenin), je členem ES ČGS a pracuje majoritně na českém pracovišti. 3. Hodnocené období (tedy […]

ESGE Days 2020

Pozvánka pro Vás na ESGE Days 2020, tentokrát do Dublinu, v termínu 23.-25.dubna 2020. Zajímavý program včetně registrace naleznete ZDE

Novinky a aktuality

Kasafírkova cena za rok 2018

Cenu Ing. Evžena Kasafírka za rok 2018 získala práce Lukáše Bayera et al. Distinct gut microbiota profiles in patients with primary sclerosing cholangitis and ulcerative colitis.  Práce byla vyhlášena při zahájenía 15. vzdělávacích a diskuzních dnů dne 29.11.2018