Vyhlášení voleb do rady Endoskopické sekce ČGS ČLS JEP (2023 – 2027)

Výbor České gastroenterologické společnosti ČLS JEP vyhlašuje volby do rady Endoskopické sekce  pro období 2023-2027. Volby proběhnou jednokolově elektronickou  formou Výbor zvolil tyto členy volební komise (hlasováno jednotlivě): MUDr. Naděžda Machková, Praha MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D., Hradec Králové MUDr. Denisa Kyselová, Praha   Harmonogram voleb: Uzavření volebních seznamů:           do 30. 6. 2023 Registrace elektronické […]

Kasafírkova cena za rok 2023

Rada ES ČGS vyzývá všechny členy ES ČGS k podání přihlášek na 12. ročník Kasafírkovy ceny s finanční dotací 50.000 Kč. Podmínky pro udělení ceny jsou: 1. První autor původní práce s gastroenterologickou (preferenčně endoskopickou) tématikou v impaktovaném časopise 2. Autor je v době akceptace článků mladší 40 let (do dne 40. narozenin), je členem ES ČGS a pracuje majoritně na českém pracovišti. 3. […]

44. české a slovenské endoskopické dny a Olomouc Live Endoscopy 2023

Milí přátelé, vážení příznivci digestivní endoskopie, dovolujeme si Vás pozvat k účasti na kongresu “44. české a slovenské endoskopické dny a Olomouc Live Endoscopy 2023”, který se bude konat 21-23.6.2023 v Olomouci. Půjde o spojení dvou tradičních endoskopických akcí a vzhledem ke konání gastroenterologického kongresu na Slovensku půjde v roce 2023 o největší kongres s […]

Novinky a aktuality

Olomouc Live Endoscopy 2021

2. interní klinika Fakultní nemocnice Olomouc pořádá další ročník Olomouc Live Endoscopy 2021 – mezinárodní workshop v online formátu. Registrace je možná zde.