Novinky a aktuality


Kasafírkova cena 2018

Výbor ES ČGS vyzývá všechny členy ES ČGS k podání přihlášek na tradiční Kasafírkovu cenu, která bude udělena v rámci 15. vzdělávacích a diskuzních gastroenterologických dní 2018 v Karlových Varech včetně finanční dotace 50.000 Kč. Podmínky pro udělení ceny jsou: 1. První autor původní práce s gastroenterologickou (preferenčně endoskopickou) tématikou v impaktovaném časopise 2. Autor je v době akceptace článků mladší 40 let (do dne 40. [...]

XXII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny

Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěli bychom vás srdečně pozvat na XXIII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny, které bude provázet XIII. Mezinárodní endoskopický workshop. Akce se bude konat ve Výukovém centru Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Jako významného zahraničního hosta přivítáme profesora Matthewa Bankse z University College London.

ESGE Days 2019

ESGE ve spolupráci s ČGS a ES SGS pořádá ESGE Days 2019.  Cílem tohoto kongresu je uspokojit potřeby celé endoskopické společnosti. Úspěch endoskopické sekce spočívá ve společném úsilí dosáhnout jednotného cíle. Endoskopické týmy spolu denně pracují a my jsme přesvědčeni, že společné vzdělávání je pro tyto týmy ideální. Interaktivní a komplexní program bude odrážet rozdíly ve zkušenostech přednášejících a bude relevantní pro všechny členy [...]

Aktuálně: zveřejněny nové překlady guidelines ESGE

V sekci guidelines naleznete nové překlady, které vypracovali členové Sekce mladých gastroenterologů