Novinky a aktuality


Prague Endoscopy Days 2022

Prague Endoscopy Days se uskuteční dne 27. 1. 2022. Více informací najdete zde

Prague Endoscopy Days 2023

Prague Endoscopy Days se uskuteční dne 26. – 27. 1. 2023. Více informací najdete zde

VÝSLEDKY VOLEB DO RADY ENDOSKOPICKÉ SEKCE ČESKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Volební komise se sešla ve složení: MUDr. Jiří Cyrany, PhD., Jičín (předseda), MUDr. Denisa Kyselová, Praha, MUDr. Naděžda Machková, Praha. V souladu s usnesením výboru České gastroenterologické společnosti (ČGS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) ze dne 12. dubna 2023 proběhly volby do Rady Endoskopické sekce České gastroenterologické společnosti (ES ČGS). Za členy [...]

Kasafírkova cena za rok 2022

Rada ES ČGS vyzývá všechny členy ES ČGS k podání přihlášek na 11. ročník Kasafírkovy ceny s finanční dotací 50.000 Kč. Podmínky pro udělení ceny jsou: 1. První autor původní práce s gastroenterologickou (preferenčně endoskopickou) tématikou v impaktovaném časopise 2. Autor je v době akceptace článků mladší 40 let (do dne 40. narozenin), je členem ES ČGS a pracuje majoritně na českém pracovišti. 3. Hodnocené období [...]

Kasafírkova cena za rok 2024

Rada ES ČGS vyzývá všechny členy ES ČGS k podání přihlášek na 13. ročník Kasafírkovy ceny s finanční dotací 50.000 Kč. Podmínky pro udělení ceny jsou: 1. První autor původní práce s gastroenterologickou (preferenčně endoskopickou) tématikou v impaktovaném časopise 2. Autor je v době akceptace článků mladší 40 let (do dne 40. narozenin), je členem ES ČGS a pracuje majoritně na českém [...]