Tisková zpráva – Nebezpečná hydrokolonterapie


Publikováno dne 19.3.2012 | Autor Petr Vítek

Hydrokolonterapie (speciální způsob očisty střeva) je často inzerována jako prospěšná léčebná metoda, snižující výskyt rakoviny střeva, usnadňující redukci hmotnosti, čistící tlusté střevo a snižující pocit únavy. Podle recentně publikované analýzy v časopise Journal of Family Medicinevšak tato metoda nepřináší žádný zdravotní prospěch. Naopak může být riziková a je dokonce popsáno několik případů úmrtí.

„ Představa, že se v tlustém střevě hromadí ztuhlé zbytky střevního obsahu, byla americkou lékařskou společností AMA vyloučena již v roce 1919. Pokud si chce někdo vypláchnout útroby, nelze proti tomu nic namítat. V žádném případě se však nejedná o prevenci rakoviny a velkou opatrnost bych doporučoval všem osobám s onemocněním střeva“ říká předseda Endoskopické sekce České gastroenterologické společnosti MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

Přes uvedené výhrady je metoda velice populární a odhaduje se, že v USA ji v posledních 10 letech podstoupilo více než 10 miliónů osob.